Tiina Myllymäki

Tiina on syventynyt erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin ja neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyviin haasteisiin. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttinen viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Tiinalla on useamman vuoden kokemus eri sosiaalialan tehtävistä aikuisten parissa, pääosin mielenterveys- ja vammaistyöstä. Erityisesti hän on syventynyt ahdistuneisuushäiriöihin ja neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyviin haasteisiin.

Terapeuttina Tiina on rauhallinen, myötätuntoinen ja kannustava. Menetelmät työskentelylle valitaan yksilöllisesti vastaamaan tarpeitasi. Keskustelun lisäksi kognitiiviselle käyttäytymisterapialle on tyypillistä harjoitella erilaisia käytännön arjen tilanteita itsenäisten kotitehtävien muodossa tai yhdessä terapeutin kanssa. Työskentelyyn voidaan myös yhdistää erilaisia luovia menetelmiä, kuten kuvallista ilmaisua, musiikkia tai kirjoittamista.