Toni Fagerholm

Toni on suuntautunut mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin, elämänhallintaongelmiin ja ihmissuhderistiriitoihin. Psykoanalyyttisen ja kognitiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykoanalyyttinenKognitiivinenPsykodynaaminen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa

Tonille (psykoanalyyttinen/kognitiivinen psykoterapeutti, TM) voit varata ajan psykoterapia-arvioon ja aikuisten lyhyeen tai pitkään yksilöpsykoterapiaan.

Lyhytpsykoterapian viitekehyksenä on ISTDP eli Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy -malli, joka nopeuttaa erityisesti ahdistushäiriöstä, depressiosta, somatisaatiosta ja persoonallisuuden häiriöistä kärsivien asiakkaiden terapiatyöskentelyä. Pitkät terapiat puolestaan toteutuvat myös terapeutin puolelta aktiivisessa yhteistyösuhteessa. Toni on suuntautunut erityisesti masennus- ja ahdistushäiriöihin, elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitoihin, peliriippuvuuksiin sekä sateenkaarivähemmistöjen ja uskonnollisten ryhmittymien erityiskysymyksiin.