Tuuli Nikkarinen

Toimipiste:

Seinäjoki: Keskuskatu

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Psykiatri
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Minulla on laaja-alaista kokemusta työskentelystä sekä lasten- että nuorisopsykiatrialla. Olen perehtynyt myös kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Minulle on tärkeää kohdata lapsi, nuori ja perhe avoimesti, lämpimästi ja asiantuntevasti. Lasten ja nuorten ongelmia lähestyn aina ensisijaisesti terapeuttisesta näkökulmasta huomioiden perheen ja lähiverkoston näkemykset sekä tutkimukseen perustuvat hoitosuositukset.

Olen tehnyt pitkään psykoterapiatyötä sekä yksilöterapeuttina että perheterapeuttina. Lähestymistapani kaikkeen terapeuttiseen työhön on dialoginen ja voimavarasuuntautunut. Minulla on Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan (ratkaisukeskeinen, nuoret ja aikuiset, vanhempien ohjauskäynnit) ja perheterapiaan (perheterapian kouluttajapätevyys).

Olen perehtynyt erityisesti seuraaviin terapeuttisiin alueisiin:

  • psykoterapia ja perheterapia eri-ikäisten neuropsykiatriseen kirjoon kuuluvien asiakkaiden kanssa
  • kuvalliset menetelmät osana terapiatyöskentelyä
  • nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoitoon tarkoitettu lyhytpsykoterapia (interpersoonallinen psykoterapia IPT-A)
  • lasten ja nuorten traumaperäisten häiriöiden psykoterapeuttinen hoito
  • kiintymyssuhdekeskeinen perheterapeuttiinen työskentely sekä biologisten vanhempien että sijoituspaikan aikuisten kanssa