Ulla Anttila

Ulla on tällä hetkellä ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksessa. Hän on lisäksi kognitiivinen lyhytterapeutti.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terapiatyössä ja coachingissa Ulla painottaa asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden tarkkaa kuuntelua ja voimavarojen vahvistamista. Työssään hän soveltaa myös kognitiivisia, erityisesti mindfulness- ja myötätuntosuuntautuneita menetelmiä. Tavoitteena on asiakkaan eteneminen lyhyenkin työskentelyn pohjalta.

Ulla on sosiaalipsykologi, joka on opiskellut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi coachiksi. Paraikaa hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin koulutusohjelma). Terapiaan ei näin ollen voi saada Kela-korvausta.

Väitöskirjassaan ja sen jälkeisessä tutkimustyössä Ulla on perehtynyt kriisinhallintahenkilöstön ajatteluun, ja hänellä on työkokemusta päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä terapeuttisesta työstä. Hän on myös ohjannut voimavararyhmiä erityislasten vanhemmille sekä ikäihmisille. Pitkän työkokemuksensa pohjalta Ulla tuntee esimies- ja asiantuntijatyön haasteita ja keinoja edetä työelämän solmukohdissa. Hänellä on myös kokemusta monikulttuurisesta kommunikaatiosta ja asiakastyöstä englanniksi.