Ulla Anttila

Ulla on tällä hetkellä ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksessa. Hän on lisäksi kognitiivinen lyhytterapeutti.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Pääkaupunkiseutu: Aviapolis Heltti

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Ullan asiakastapaamiset pyritään nykytilanteessa pääasiassa järjestämään etäkeskusteluina.

Terapiassa ja coachingissa Ulla painottaa asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden tarkkaa kuuntelua ja voimavarojen vahvistamista yhteistyön pohjalta. Hän soveltaa myös kognitiivisia, erityisesti mindfulness- ja myötätuntosuuntautuneita menetelmiä. Tavoitteena on asiakkaan edistyminen lyhyessäkin työskentelyssä, ja tarvittaessa voidaan soveltaa myös kertaterapian ideaa yhden käyntikerran työskentelystä. Ulla tekee työtä myös pitkäkestoisissa terapeuttisissa prosesseissa.

Ulla on sosiaalipsykologi, joka on opiskellut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi coachiksi. Paraikaa hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin koulutusohjelma). Terapiaan ei näin ollen voi saada Kela-korvausta.

Väitöskirjassa ja sen jälkeisessä tutkimustyössä Ulla on perehtynyt kriisinhallintahenkilöstön ajatteluun, ja hänellä on työkokemusta päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä terapeuttisesta työstä. Hän on myös ohjannut voimavararyhmiä erityislasten vanhemmille sekä ikäihmisille ja kirjoittanut kesällä 2020 ilmestyneen kirjan ”Erityislapsen vanhempana – voimavaroja hyvään elämään” (Kirjapaja). 

Pitkän työkokemuksensa pohjalta Ulla tuntee esimies- ja asiantuntijatyön haasteita ja keinoja edetä työelämän solmukohdissa. Hänellä on myös kokemusta monikulttuurisesta kommunikaatiosta ja asiakastyöstä englanniksi.

Hinnasto:

Psykoterapiakoulutettavan antama hoito – 70€

Lyhytterapia – 85€

Neuvonta- tai kriisikäynti – 85€