Ulla Anttila

Ulla on tällä hetkellä ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutuksessa. Hän on lisäksi kognitiivinen lyhytterapeutti.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenKognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Terapiatyössä ja coachingissa Ulla painottaa asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden tarkkaa kuuntelua ja voimavarojen vahvistamista. Työssään hän soveltaa myös kognitiivisia, erityisesti mindfulness- ja myötätuntosuuntautuneita menetelmiä. Tavoitteena on asiakkaan eteneminen lyhyenkin työskentelyn pohjalta. Työskentelyssä voidaan edetä myös kertaterapian idealla eli pyritään etenemiseen jo yhdellä käyntikerralla.

Ulla on sosiaalipsykologi, joka on opiskellut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi coachiksi. Paraikaa hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin koulutusohjelma). Terapiaan ei näin ollen voi saada Kela-korvausta.

Väitöskirjassaan ja sen jälkeisessä tutkimustyössä Ulla on perehtynyt kriisinhallintahenkilöstön ajatteluun, ja hänellä on työkokemusta päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä terapeuttisesta työstä. Hän on myös ohjannut voimavararyhmiä erityislasten vanhemmille sekä ikäihmisille. Pitkän työkokemuksensa pohjalta Ulla tuntee esimies- ja asiantuntijatyön haasteita ja keinoja edetä työelämän solmukohdissa. Hänellä on myös kokemusta monikulttuurisesta kommunikaatiosta ja asiakastyöstä englanniksi.

Terapiatyössä ja coachingissa Ulla painottaa asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden tarkkaa kuuntelua ja voimavarojen vahvistamista. Työssään hän soveltaa myös kognitiivisia, erityisesti mindfulness- ja myötätuntosuuntautuneita menetelmiä. Tavoitteena on asiakkaan eteneminen lyhyenkin työskentelyn pohjalta. Työskentelyssä voidaan edetä myös kertaterapian idealla eli pyritään etenemiseen jo yhdellä käyntikerralla.

Terapeuttinen työskentely suuntautuu jumittavasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseen, ja coaching puolestaan on valmentavaa työtä jonkin asiakkaalle tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ulla on sosiaalipsykologi, joka on opiskellut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi coachiksi. Paraikaa hän opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi (Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin koulutusohjelma). Terapiaan ei näin ollen voi saada Kela-korvausta eikä käyttää lähetteitä, joihin edellytetään psykoterapeuttikoulutusta.

Väitöskirjassaan ja sen jälkeisessä tutkimustyössä Ulla on perehtynyt kriisinhallintahenkilöstön ajatteluun, ja hänellä on työkokemusta päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä terapeuttisesta työstä. Hän on myös ohjannut voimavararyhmiä erityislasten vanhemmille ja tekee paraikaa heille suunnattua tietokirjaa. Pitkän työkokemuksensa pohjalta Ulla tuntee esimies- ja asiantuntijatyön haasteita ja keinoja edetä työelämän solmukohdissa. Hänellä on myös kokemusta monikulttuurisesta kommunikaatiosta ja asiakastyöstä englanniksi.

Toistaiseksi uusien asiakkaiden aloitusvastaanotot toteutetaan etävastaanottoina, ja Kompin ajanvaraussivulla minulle on tarjolla vain etäaikoja.