Ulla Levä

Ulla on työskennellyt pitkään toimintaterapeuttina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten ja nuorten kanssa. Psykodynaamisen/psykoanalyyttisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykoanalyyttinenPsykodynaaminen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Ulla on psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti. Hän on työskennellyt lähes 16 vuotta toimintaterapeuttina erikoissairaanhoidossa psykiatriassa tehden töitä sekä osastolla että avohoidon poliklinikalla. Työkokemusta hänellä on mm. masennus- ja ahdistusoireiden hoitamisesta, päihdehäiriöistä, traumoista, itsetunto- ja itsetuntemuksen haasteista, ihmissuhderistiriidoista ja surusta, elämänkriiseistä sekä nuoren aikuisen kasvun tukemisesta.

Ensisijaisesti Ulla tekee pitkäkestoista psykoterapiaa, jossa käyntitiheys on kaksi kertaa viikossa. Voit myös varata hänelle ajan tuki-, neuvonta tai kriisikäynnille.

Terapeuttina Ullalle on tärkeää rauhallinen, turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa.