Ulla Vornanen

Ulla on tällä hetkellä yksilöpsykoterapiakoulutuksessa. Kokemusta erityisesti masennusta ja ahdistusta kärsivien auttamisesta. Pari- ja perhepsykoterapia sekä integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys perhe- ja paripsykoterapiassa.

Olen pohjakoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi olen kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi, erityistason perheterapeutiksi ja paripsykoterapeutiksi (KELA-pätevyys). Tällä hetkellä kouluttaudun integratiiviseksi psykoterapeutiksi nuorille ja aikuisille. Olen työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluissa erityisesti masennusta ja ahdistusta kärsivien asiakkaiden kanssa. Minulla on laaja osaaminen lastensuojelutyöstä ja elämän eri kriisien hoidosta.

Työskentelyotteeltani olen aktiivinen, keskusteleva, avoin ja asiakasta kunnioittava. Lähtökohtana on asiakkaan omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Työtäni ohjaa vahva luottamus siihen, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus eheytyä ja vahvistua elämässään. Terapeuttina haluan kulkea asiakkaan rinnalla ja luoda turvallisen ja luotettavan terapiasuhteen.