Vuokko Malinen

30 vuoden kokemus potilastyöstä. Kehittänyt ensi- ja uusparien sekä perheiden parisuhdeohjelmia ja -koulutuksia. Integratiivisen, systeemisen ja psykodynaamisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykologi , Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenPsykodynaaminenSysteeminen
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Vuokolla (pari- ja perhepsykoterapeutti, PsT) on 30 vuoden kokemus kliinisestä potilastyöstä. Pisimmän työuransa hän on tehnyt kolmannella sektorilla (Väestöliitossa). Hän on viime vuosina kehittänyt työryhmiensä kanssa Suomen ensimmäisiä tutkimustietoon perustuvia ensi- ja uusparien sekä -perheiden parisuhdeohjelmia ja -koulutuksia. Väitöstutkimuksessaan hän tutki mahdollisuuksia tukea uuspareja ja -perheitä ennalta ehkäisyn keinoin. Lisäksi hän on kehittänyt ja aloittanut työryhmänsä kanssa Suomen ensimmäiset paripsykoterapiakoulutukset, perheterapeuteille intensiivikoulutuksen paripsykoterapiaan ja toiminut ko. koulutusten johtajana ja kouluttajana. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita parisuhteita ja paripsykoterapiaa käsitteleviä tietokirjoja. Tällä hetkellä hän tutkii kaksikulttuuristen parien menestys- ja stressitekijöitä.

Vuokko tarjoaa Kompin kautta räätälöityjä koulutuspalveluja, asiantuntijaluentoja, työnohjausta ja konsultaatioita sekä tiimeille että yksittäisille henkilöille.