Apua sopivan tuen valintaan

Psyykkisen tuen etsintään on monenlaisia syitä. Toiset haluavat tukea raskaaseen elämäntilanteeseensa, kuten avioeroon tai työttömyyteen. Myös koronapandemia on saanut osan etsimään tukea. Toisilla taas mielenterveyden ongelmien tai häiriöiden kanssa on ollut haasteita jo pidempään. Kullekin sopiva tuki tai hoitopolku suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja Kompin lähes 250 ammattilaisella on kokemusta hyvin monenlaisista tilanteista.

Jos et ole aiemmin käynyt mielenterveyden ammattilaisella, suosittelemme sinua varaamaan aluksi matalan kynnyksen neuvontakäynnin. Neuvontakäynnillä psykologi kartoittaa tilannettasi ja auttaa sinua löytämään sopivan jatkohoidon. Voit myös tiedustella asiakaspalvelustamme lisätietoja eri palveluista tai lukea niistä lisää alta.

YKSITTÄISKÄYNNIT

Toisinaan jo yhdeltä tai parilta käynniltä voi saada riittävää tukea esimerkiksi ajankohtaiseen, kuormittavaan tilanteeseen. Yksittäisiä käyntejä on tyypillisesti saatavilla jo samalle tai seuraavalle päivälle.

tai

LYHYTKESTOISET HOIDOT (ITSEMAKSAVA)

Useissa tilanteissa lyhytkin psykoterapia tai muu lyhytkestoinen hoito riittää. Tällöin hoidon pituus voi olla noin 5–25 käyntiä. Jos hoidon on valmis kustantamaan itse, lyhyiden hoitojen selkeä etu on nopea hoitoonpääsy: Kompissa voit usein aloittaa hoidon vaikka jo samalla viikolla. Vertailun vuoksi, Kelan kuntoutuspsykoterapioiden aloittamisessa kuluu useita kuukausia Kelan prosessin eri vaiheista johtuen.

tai

tai

Hoito on suositeltavaa aloittaa jonkinlaisella mielenterveysalan ammattilaisen kartoituskäynnillä, jotta ammattilainen voi arvioida, voisiko lyhytterapia, jonkinlainen sparri tai psykoterapeuttikoulutettavan antama hoito riittää. Kompissa tällaista kartoitusta voidaan tehdä erityisesti neuvontakäynneillä. Tämän jälkeen hoito voi alkaa. Neuvontakäynti ei kuitenkaan ole pakollinen, vaan periaatteessa ajan lyhytterapiaan, sparriin tai psykoterapeuttikoulutettavan antamaan hoitoon voi varata suoraan nettiajanvarauksestakin.

Komppi tarjoaa lyhytterapiaa ja psykoterapeuttikoulutettavan antamaa hoitoa sekä tarkemmin rajattuihin ongelmiin erilaisia tutkimusnäyttöön perustuvia viiden käynnin lyhytinterventioita (sparreja). Keskeinen ero palveluissa on se, että lyhytterapian tai psykoterapiakoulutettavan antaman hoidon sisältöä ei ole etukäteen määritelty, kun taas sparrit ovat täsmähoitoa juuri tietynlaisiin ongelmiin. Lyhytterapian ja psykoterapeuttikoulutettavan antaman hoidon keskeinen ero on lähinnä ammattilaisen koulutuksessa, ja sisällöllisesti hoidot voivat olla hyvinkin samanlaisia. Myös Kompin psykoterapeuttikoulutettavat ovat kuitenkin tyypillisesti kokeneita mielenterveysalan ammattilaisia, vaikka heidän psykoterapeuttikoulutuksensa on vielä kesken.

Lyhytintervention jälkeen on syytä tarkastella, onko hoito ollut riittävää. Hoito voi tässä vaiheessa jatkua esimerkiksi psykiatrin arviointikäynnillä, jossa voidaan esimerkiksi käynnistää Kelan kuntoutuspsykoterapian hakeminen. Asiasta keskustellaan myös lyhytintervention lopussa intervention toteuttaneen ammattilaisen kanssa.

KELAN LYHYEMPIKESTOINEN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA (ESIM. 20-30 KÄYNTIÄ)

Suuri prosentti Suomessa toteutetuista psykoterapioista tehdään Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Tyypillisesti tosin Kela-psykoterapiat ovat pitkiä, 1–3-vuotisia, mutta ne voidaan toteuttaa myös lyhytkestoisina, jos lyhyemmän hoidon arvioidaan riittävän. Olet oikeutettu Kelan tukiin, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna psyykkisten ongelmien vuoksi. Kela korvaa yhteensä 57,60 €:a 45 minuutin psykoterapiakäynniltä, ja hoito voi tarvittaessa jatkua myös esimerkiksi 20 käyntiä pidempään, aina kolmeen vuoteen saakka.

Kelan tuen piiriin päästäkseen tarvitset lääkärin, kuten psykiatrin, asettaman diagnoosin psyykkisestä ongelmasta sekä psykiatrin lausunnon. Lisäksi diagnoosin asettamisesta tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta ja sinun tulee olla käynyt vähintään kerran psykoterapeutilla (arviokäynnillä), jotta tukea voi saada. Tukea myönnetään vuodeksi kerrallaan.

KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIA (1–3 VUOTTA)

Kelan 1–3 vuoden kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään samoin perustein kuin lyhytkestoisempaakin Kela-psykoterapiaa. Olet oikeutettu Kelan tukiin, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna psyykkisten ongelmien vuoksi. Kela korvaa yhteensä 57,60 €:a 45 minuutin psykoterapiakäynniltä, ja hoito voi jatkua aina kolmeen vuoteen saakka.

Kelan tuen piiriin päästäkseen tarvitset lääkärin, kuten psykiatrin, asettaman diagnoosin psyykkisestä ongelmasta sekä psykiatrin lausunnon. Lisäksi diagnoosin asettamisesta tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta ja sinun tulee olla käynyt vähintään kerran psykoterapeutilla (arviokäynnillä), jotta tukea voi saada. Tukea myönnetään vuodeksi kerrallaan.

PARITERAPIA JA KELAN TUKEMA PARIPSYKOTERAPIA

Pariterapiaan voit tulla esimerkiksi ajankohtaisen tai pidempään jatkuneen parisuhdetilanteen vuoksi. Tyypillisesti aikoja saa jo päivän tai parin päähän. Pariterapiakäynneille tullaan parin kanssa, mutta voit käydä myös yksin pariterapeutin yksilökäynnillä. Pariterapian ensikäynti on tyypillisesti 90 minuuttia.

 

Voit myös saada Kelan tukea paripsykoterapiaan. Tällöin sinun tulee ensin käydä psykiatrilla ja prosessi on muilta osin vastaava kuin muissa Kelan kuntoutuspsykoterapioissa.

tai

tai