Vahvistusharha ja sädekehäilmiö

Vahvistusharha ja sädekehäilmiö

Yli vuosikymmen sitten kirjailija Riku Korhosen kolumni Ulkopuolisen arvostusharhan laki (Helsingin Sanomat 15.8.2007) teki minuun suuren vaikutuksen. Tekstissään Korhonen mielestäni tavoittaa jotain hyvin olennaista ihmisenä olemisesta kuvatessaan mielikuviamme, joita luomme toisistamme katsoessamme toisiamme etäältä. Samalla hän avaa lempeästi lapsuuden loppua ja kaikkivoipaisuuskuvitelman murenemista sekä ihmisenä olemiseen liittyviä vaikeuksia.

Korhosen kolumni on välillä mielessäni sekä omassa henkilökohtaisessa elämässäni että työskennellessäni psykoterapeuttina asiakkaideni ja oman sisäisen maailmani – ajatusten, tunteiden ja tulkintojen kanssa. Yritän asiakkaideni kanssa lähes päivittäin ymmärtää, mitä se, miten kuvaamme sisäisen todellisuutemme ja tulkitsemme toisten toimintaa kertoo meistä itsestämme ja kokemuksistamme ja miltä tämä kaikki tässä hetkessä tuntuu ja merkitsee.

Meille ihmisille ominaista on prosessoida tietoa siten, että informaation valikointi- ja tulkintaprosessi vahvistaa meillä jo valmiiksi olevaa ennakkokäsitystä kyseessä olevasta asiasta tai ilmiöstä. Klassinen esimerkki psykologian kentällä tästä vahvistusharhasta on, että masentuneena olemme taipuvaisia huomaamaan kielteiset asiat, ja tulkitsemaan ympäröivää maailmaa ja itseämme siten, että kielteiset uskomuksemme ja kokemuksemme vahvistuvat. Tämä osittain tiedostamaton kehä on yksi masentuneisuutta ja kielteistä käsitystä itsestä ylläpitävä prosessi. Sädekehävaikutus psykologiassa taas puolestaan tarkoittaa, että samaan asiaan liitetään yhden ominaisuuden perusteella myönteisiä ominaisuuksia. Esimerkki tällaisesta virhetulkinnasta on, että henkilön pituuteen yhdistyy mielikuvia pitkän ihmisen älykkyydestä tai vaikutusvallasta. Ihmisinä haasteenamme onkin ymmärtää, että se, mitä me jostain ilmiöstä tai ihmisestä ajattelemme, ei ole absoluuttinen totuus, vaan tulkintamme, jota sen hetkinen tunnetilamme, aikaisemmat kokemuksemme ja niihin liitetyt tietoiset ja tiedostamattomat merkitykset värittävät.

Hauraan itsetunnon ja itsearvostuksen haavojen muodostumiselle altistavat toistuvat kokemukset siitä, että tulee omana itsenään arvostelluksi tai sivuutetuksi. Haavoittavaa on myös nähdyksi tuleminen hyväksyttynä vain yksipuolisesti tiettyjen ominaisuuksien, kuten ahkeruuden, myötäilyn ja reippauden kautta. Toisaalta kenellekään meistä ei tee myöskään hyvää tulla nähdyksi pelkästään sädekehäilmiön kautta: ihmisenä, johon sisältyy vain hyviä ominaisuuksia. Terveen itsetuntemuksen ja -arvostuksen muodostumisen ja ylläpysymisen kannalta tärkeää onkin riittävän monipuolinen kokemus itsestään suhteessa toisiin ihmisiin. Tasapainoista monipuolisuutta ilmentävät esimerkiksi kokemukset siitä, että oma toiminta voi herättää toisessa ärtymystä tai ihmissuhteissa voi kokea myös hankalia tunteita, kuten kateutta ja vihaa, mutta samanaikaisesti ihmissuhde voi sisältää myös kokemuksen rakastetuksi tulemisesta ja arvostuksesta. Myös psykoterapiasuhteessa on aina läsnä tämä tasapaino: psykoterapeutti pyrkii toimimaan hyväksyvänä peilinä asiakkaan kokemukselle ja samanaikaisesti tukemaan asiakasta näkemään itsensä kokonaisena, kaikenlaisine puolineen.

Korhosen kolumni päättyy toteamukseen, ettei hän ole koskaan tavannut ihmisiä mielenkiintoisempaa väkeä. Ajattelenkin, että pyristellessämme ennakko-oletustemme ja tulkintojemme todellisuudessa, voimme samanaikaisesti uteliaan tutkivasti koettaa tavoittaa toisen ainutlaatuista kokemuksellista todellisuutta, vaikka täydellinen samuus ja harmonia kokemuksissa ei koskaan olekaan mahdollista.

Kirjoittaja Anna Valjakka on Kompin johtava psykoterapeutti.

Muita blogipostauksia

Ystävän katse

Jokainen meistä tarvitsee kokemuksellisia tunnemuistoja rakastavasta katseesta. Rakastava katse voi olla uteliaan kiinnostunut, tyytyväinen, lempeä tai lämmin. Vaikka rakastavan katseen sisältämät tunnevivahteet vaihtelevat, yhteistä kokemukselle

LUE LISÄÄ

Ei huolta murhetta kenkään muista?

Jouluperinteessä elää myytti joulusta päivänä, jolloin murheille, ristiriidoille tai hankalille tunteille ei ole sijaa, vaan keskeistä on ihmisten välinen hyvä tahto, sopuisa yhdessäolo ja lahjojen

LUE LISÄÄ

Jatkamalla selailua sivustollamme hyväksyt evästeiden käytön tietosuojakäytäntömme mukaisesti.