Persoonallisuudella viitataan jokaiselle yksilölle ominaiseen tapaan tuntea, ajatella ja käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Pitkän ajan ja eri kokemuksien muokkaaman persoonallisuutensa avulla ihminen pyrkii vastaamaan ympäristönsä asettamiin haasteisiin.

Persoonallisuushäiriöt voidaan ymmärtää normaalin persoonallisuuden vaihtelun ääripäänä, jossa käyttäytyminen on merkittävästi normaalia joustamattomampaa. Persoonallisuushäiriöt ovat elämää rajoittavia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen malleja, jotka aiheuttavat usein konflikteja suhteessa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Lisäksi persoonallisuushäiriön määritelmään kuuluu, että siinä esiintyvä käytös aiheuttaa kärsimystä tai hankaluuksia sosiaalisessa selviytymisessä. Joskus hyvinkään joustamaton käytöstaipumus ei tuota yksilölle merkittävää kärsimystä tai vaikeuksia. 

Kuten persoonallisuus yleisestikin, myös persoonallisuushäiriöt ovat pitkän prosessin tuotosta. Tyypillisesti persoonallisuushäiriöt alkavatkin jo lapsuudessa tai viimeistään varhaisessa aikuisuudessa, joskaan diagnooseja ei tavanomaisesti aseteta ennen kuin vasta 16–17-vuotiaasta lähtien. Häiriön muotoutumiseen vaikuttavat niin perimä, sikiöajan aikaiset tekijät, lapsuuden kasvuympäristö kuin traumaattiset kokemuksetkin. 

Persoonallisuushäiriöt lisäävät riskiä myös muille mielenterveyden ongelmille. Lisäksi ne voivat myös vaikeuttaa muiden mielenterveysongelmien hoitoa sekä heikentää niiden hoidon ennustetta. Tämä voi johtua siitä, että usein persoonallisuuden käsittely psykoterapiassa olisi tarpeen, mutta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ei välttämättä näe persoonallisuutensa aiheuttamia ongelmia. Toisaalta joitakin persoonallisuushäiriöitä, kuten epävakaata persoonallisuutta, voidaan hoitaa tutkitusti tehokkaasti. Tyypillisesti hoidossa hyödynnetään psykoterapiaa ja joissakin tilanteissa myös lääkehoitoa. 

Persoonallisuushäiriöitä voidaan erilaisiin luokkiin, vaikkakin monesti luokittelu vain yhteen luokkaan on haastavaa. Voit lukea lisää persoonallisuushäiriöistä niitä koskevista artikkeleistamme. Nykyinen Suomessa hyödynnetty luokittelujärjestelmä tuntee kahdeksan erilaista persoonallisuushäiriöitä sekä myös niin sanottuja muita ja määrittelemättömiä persoonallisuushäiriöitä. Luokiteltuja persoonallisuushäiriöitä ovat epäluuloinen (paranoidi), epäsosiaalinen, epävakaa, eristäytyvä (skitsoidi), estynyt, huomionhakuinen, riippuvainen ja vaativa persoonallisuus. Näiden lisäksi esimerkiksi narsistinen persoonallisuus luokitellaan muihin persoonallisuushäiriöihin.