Syömishäiriöissä syömiskäyttäytyminen on epätavallista ja syöminen tai ruoka hallitsevat ajattelua. Syömishäiriöisen toimintakyky voi häiriintyä merkittävästikin. Syömishäiriöt myös altistavat muun muassa luusto- ja hammasvaurioille, sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille, muiden pitkäaikaissairauksien hoidon vaikeutumiselle ja itsemurhille.

Yleisimmät varsinaiset syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa), joiden lisäksi on olemassa epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten ortoreksia. Epätyypillisillä syömishäiriöillä tarkoitetaan sellaisia syömiskäyttäytymisen häiriöitä, jotka eivät täytä kaikkia laihuus- tai ahmimishäiriön kriteereitä.

Suurin osa syömishäiriöistä kärsivistä on naisia ja häiriön tyypillinen puhkeamisikä on nuoruudessa. Syömishäiriöön liittyy hyvin usein myös jokin muu mielenterveyden ongelma, kuten jonkinlainen ahdistuneisuushäiriö.

Voit tutustua syömishäiriöiden eri tyyppeihin tarkemmin laihuushäiriötä (anorexia nervosa), ahmimishäiriötä (bulimia nervosa) ja ortoreksiaa koskevista artikkeleista.