Laihuushäiriötä kuvaavat lihomisen pelko ja pakonomainen laihduttaminen. Ruumiinkuva on vääristynyt ja oma keho nähdään isompikokoisena, kuin se todellisuudessa on. Painoa pyritään usein pudottamaan esimerkiksi ankaralla liikunnalla tai syömisen rajoittamisella. Tavoitepaino kuitenkin siirtyy monesti alaspäin painon pudotessa ja syömishäiriön edetessä. Oireiden kieltäminen on tavallista ja laihtuminen saatetaan peittää esimerkiksi käyttämällä löysiä vaatteita.

Laihuushäiriö heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Laihtuminen voi hidastaa kasvua ja kehitystä, ja tytöillä tai naisilla kuukautiset saattavat loppua. Kaventunut syömisajattelu ja pakonomainen liikunta vievät aikaa ja energiaa muilta asioilta. Myös sosiaalinen elämä voi kärsiä, koska syöminen muiden läsnä ollessa on vaikeaa.

 

Laihuushäiriötä pidetään yhtenä vakavimmista mielenterveyden häiriöistä. Siihen liittyvällä aliravitsemuksella voikin olla kauaskantoisia vaikutuksia muun muassa luuston tiheyteen, lasten saamiseen ja laajemmin terveyteen. Lisäksi laihuushäiriöön liittyy merkittävä itsemurhariski.

 

Monisairastavuus (komorbiditeetti)

Laihuushäiriötä sairastavilla on muuta väestöä useammin myös muita mielenterveyden ongelmia. Yleisimpiä päällekkäisiä mielenterveyden ongelmia ovat masennus tai ahdistuneisuushäiriöt, erityisesti pakko-oireinen häiriö tai sosiaalisten tilanteiden pelko. Myös erilaiset persoonallisuushäiriöt ovat muuta väestöä yleisempiä syömishäiriöisillä.

 

Hoito

Laihuushäiriötä voidaan hoitaa psykoterapialla. Hoidon tavoitteena on ravitsemustilan korjaaminen, toimintakyvyn palauttaminen sekä jäykkien ajattelumallien joustavuuden lisääminen. Perheen tuki on tärkeä osa hoitoa. Tärkeää terapiassa on muun muassa yhteistyösuhteen laatu asiakkaan ja terapeutin välillä –  sen sijaan eri psykoterapiasuuntausten välillä ei ole todettu eroa ainakaan aikuisten laihuushäiriöpotilaiden hoidossa.

 

Lääkehoidosta on harvoin hyötyä laihuushäiriön hoidossa, mutta muiden samanaikaisten mielenterveyden ongelmien hoidossa lääkkeistä voi olla apua.