Laihuushäiriö (anorexia nervosa)

Laihuushäiriötä kuvaavat lihomisen pelko ja pakonomainen laihduttaminen. Ruumiinkuva on vääristynyt ja oma keho nähdään isompikokoisena, kuin se todellisuudessa on. Painoa pyritään usein pudottamaan esimerkiksi ankaralla liikunnalla tai syömisen rajoittamisella. Tavoitepaino kuitenkin siirtyy monesti alaspäin painon pudotessa ja syömishäiriön edetessä. Oireiden kieltäminen on tavallista ja laihtuminen saatetaan peittää esimerkiksi käyttämällä löysiä vaatteita.

Laihuushäiriö heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Laihtuminen voi hidastaa kasvua ja kehitystä, ja tytöillä tai naisilla kuukautiset saattavat loppua. Kapeutunut syömisajattelu ja pakonomainen liikunta vievät aikaa ja energiaa muilta asioilta. Myös sosiaalinen elämä voi kärsiä, koska syöminen muiden ollessa läsnä ollessa on vaikeaa.

 

Laihuushäiriötä pidetään yhtenä vakavimmista mielenterveyden häiriöistä. Siihen liittyvällä aliravitsemuksella voikin olla kauaskantoisia vaikutuksia muun muassa luuston tiheyteen, lasten saamiseen ja laajemmin terveyteen. Lisäksi laihuushäiriöön liittyy merkittävä itsemurhariski.

 

Monisairastavuus (komorbiditeetti)

Laihuushäiriötä sairastavilla on muuta väestöä useammin myös muita mielenterveyden häiriöitä. Yleisimpiä päällekkäisiä mielenterveydenhäiriöitä ovat masennus tai ahdistuneisuushäiriöt, erityisesti pakko-oireinen häiriö tai sosiaalisten tilanteiden pelko. Myös erilaiset persoonallisuushäiriöt ovat muuta väestöä yleisempiä syömishäiriöisillä.

 

Hoito

Laihuushäiriötä voidaan hoitaa psykoterapialla. Hoidon tavoitteena on ravitsemustilan korjaaminen, toimintakyvyn palauttaminen sekä tiukan ajattelutavan muokkaaminen. Perheen tuki on tärkeä osa hoitoa. Tärkeää terapiassa on yhteistyösuhteen laatu asiakkaan ja terapeutin välillä –  eri psykoterapiasuuntausten välillä ei ole todettu eroa ainakaan aikuisten laihuushäiriöpotilaiden hoidossa.

 

Lääkehoidosta on harvoin hyötyä laihuushäiriön hoidossa, mutta muiden samanaikaisten häiriöiden hoidossa lääkkeistä voi olla apua.