Akuutilla stressireaktiolla viitataan tilanteeseen, jossa henkilö on kokenut häntä voimakkaasti henkisesti tai fyysisesti kuormittaneen tapahtuman, mikä ilmenee erilaisina oireina. Oireet ilmenevät usein fyysisinä tuntemuksina, kuten hikoiluna ja pahoinvointina, mutta myös ahdistuneisuutena, levottomuutena, jännittyneisyytenä ja unen vaikeuksina. Oireet voivat olla moninaisia, mutta ne lievittyvät yleensä parissa vuorokaudessa traumaattisesta tapahtumasta. 

Akuutin stressireaktion diagnoosiluokka on melko lähellä normaalia kriisireaktiota, ja uusimmasta tautiluokitusjärjestelmästä kyseinen luokka onkin poistettu. Voikin ajatella, ettei intensiivinen mutta ohimenevä stressireaktio ole mielenterveyden ongelma. Traumaattisen tapahtuman kohdanneen onkin hyvä muistaa, että järkytys voi oireilla monilla tavoilla, mutta oireet ovat usein ohimeneviä. Toisaalta juuri vaikeina hetkinä on myös tuki kaikkein eniten tarpeen – tuli se sitten lähipiiriltä tai tilapäisesti ammattilaiselta. Erityisesti oireiden kestäessä pidempään ammattimainen tuki voi olla tarpeen, sillä traumatisoivat tapahtumat voivat johtaa myös pidempiaikaiseen traumaperäiseen stressihäiriöön tai muuhun mielen oireiluun.

Hoito

Tärkeintä on, että traumatisoivan tapahtuman kokenutta rauhoitellaan ja hänelle tarjotaan tukea arkisissa asioissa. Tällaisissa tilanteissa läheisten ihmisten merkitys korostuu. Myös psykososiaalisesta tuesta – turvallisesti kuuntelevasta ja tietoa antavasta ammattilaisesta – on usein hyötyä. Lääkehoitoa akuutin stressireaktion kaltaisissa tilanteissa ei tavanomaisesti hyödynnetä.