Interpersonaalinen terapia - masennuksen lyhytterapeuttinen hoito (koulutushoito)

Interpersonaalinen terapia tai psykoterapia eli IPT on aikarajattu interventio, jota hyödynnetään erityisesti masennuksen hoidossa. IPT:n keskeisenä taustana on havainto masennuksen ja ihmissuhteiden tiiviistä yhteydestä: masennus usein seuraa tai vaikeutuu hankaluuksista ihmissuhteissa ja toisaalta masennusoireet vaikeuttavat tavallista toimintaa sosiaalisissa tilanteissa. Tämä taas usein entisestään lisää masentuneisuutta. IPT:ssä tämä kierre pyritään katkaisemaan.

IPT koostuu 12–16:sta, tyypillisesti viikoittain toistuvasta käyntikerrasta. Kokonaisuudessaan hoito siis kestää noin 3–4 kuukautta.

Hoidon alussa kartoitetaan asiakkaan oireilua, elämäntilannetta ja ihmissuhteita. Tämän jälkeen siirrytään ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka asiakas ja terapeutti päätyvät valitsemaan hoidon fokukseksi. Hoidon lopussa kerrataan opittua, varustetaan asiakasta tulevaan ja arvioidaan hoidon tuloksellisuutta.

HINNOITTELU

IPT-käyntien hinnoittelu alkaa noin 60 €:sta. Useat Kompin terapeuteista ovat paraikaa täydennyskouluttautumassa IPT:hen, jonka vuoksi monet ovat hinnoitelleet palvelun muita käyntejä halvemmiksi. Kaikki Kompissa IPT-koulutuksessa olevat ovat joka tapauksessa koulutettuja mielenterveysalan ammattilaisia, kuten psykologeja tai yksilö-, pari- tai perhepsykoterapeutteja. Kunkin ammattilaisen koulutuksen näet hänen profiilisivultaan.