Pariterapia

Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Pariterapian vaikuttavuus niihin vaikeuksiin, joita puolisot kokevat keskinäisessä suhteessaan ja suhteessa vanhemmuuteen, on yhteiskunnallisesti ja ylisukupolvisesti merkittävä. Pariterapian tuloksellisuuden avulla on mahdollista vähentää avioerojen tuomia henkisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Kansainvälisten tutkimukset osoittavat, että masennuksen hoito pariterapialla on tuloksellista ja kustannustehokasta.

Toisin kuin ammattinimike “paripsykoterapeutti”, “pariterapeutti” ei ole Valviran suojaama ammattinimike. Kaikilla Kompin pariterapeuteilla on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinto ja Valvira-nimikesuojattu psykoterapiakoulutus joko perheille tai yksilöille tarkoitetussa psykoterapiassa. Pääsääntöisesti Kompissa pariterapiaa hoitomuotona antavilla on vähintään erityistason paripsykoterapiakoulutus ja/tai perhepsykoterapeuteilla Kelan vaatima 1-2 vuoden täydennyskoulutus paripsykoterapiassa, mikä mahdollistaa Kela-kuntoutuskorvauksen hakemisen hoidosta. Kuntoutusparipsykoterapiaa varten Kela vaatii jommalta kummalta puolisolta psykiatrin B-lausunnon. Kuntoutushoidon alkamisesta sovitaan yhdessä parin kanssa arviohaastattelujen jälkeen.

Kunkin työntekijän pätevyydet, heidän terapiasuuntauksensa ja heidän Kela-korvattavat palvelunsa ovat nähtävissä heidän esittelysivuiltaan.

Voit vajata ajan pariterapiaan nettiajanvarauksestamme. Tarjoamme pariterapiaa Helsingissä, Espoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Järvenpäässä ja Kuopiossa sekä etävastaanottona minne vain.

  • kaikki
  • Espoo
  • Helsinki
  • Hyvinkää
  • Järvenpää
  • Kuopio
  • Oulu
  • Pääkaupunkiseutu
  • Tampere
  • Turku

Eeva-Liisa Salmi

Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Milja Utukka-Jokinen

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Marja Rask

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Helena Vuoriheimo

Pariterapeutti, Psykoterapeutti

Tiina-Leena Palomäki

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi, Psykoterapeutti

Krista Koivula

Perheterapeutti, Psykologi

Johanna Rauma

Psykoterapeutti

Pirjo Hämäläinen

Psykologi, Psykoterapeutti, Työnohjaaja, Työterveyspsykologi

Irmeli Hagman

Pariterapeutti, Psykologi, Psykoterapeutti

Sami Seppänen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Heini Schaper

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Soile Jordan

Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Katariina Lilja

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Suvi Landtman

Psykoterapeutti

Laila Ekström

Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Keijo Markova

Psykologi, Psykoterapeutti

Riitta Tuomisto

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Taideterapeutti

Piritta Pitkänen

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Leena Laihosalo

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Eila-Kaarina Immonen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Salla Tikkanen

Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Vuokko Malinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi

Maria Eriksson

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Nona Avellán

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Sanna Grönroos

Psykologi, Psykoterapeutti

Kaarina Savolainen

Pariterapeutti, Psykologi, Työnohjaaja

Minna Nyrhinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Torsti Niemi

Psykoterapeutti

Kirsi Hiilamo

Pariterapeutti, Psykoterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Karolina Bechinsky

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Eija Mattila

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Sari Hietala

Psykoterapeutti, Seksuaaliterapeutti, Työnohjaaja

Päivi Korkeala

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Muita palveluita