Pariterapia

Pariterapialla vaikutetaan sekä parisuhteen vaikeuksiin että puolisoiden yksilöinä kokemiin ongelmiin. Pariterapian vaikuttavuus niihin vaikeuksiin, joita puolisot kokevat keskinäisessä suhteessaan ja suhteessa vanhemmuuteen, on yhteiskunnallisesti ja ylisukupolvisesti merkittävä. Pariterapian tuloksellisuuden avulla on mahdollista vähentää avioerojen tuomia henkisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Kansainvälisten tutkimukset osoittavat, että masennuksen hoito pariterapialla on tuloksellista ja kustannustehokasta.

Toisin kuin ammattinimike “paripsykoterapeutti”, “pariterapeutti” ei ole Valviran suojaama ammattinimike. Kaikilla Kompin pariterapeuteilla on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinto ja Valvira-nimikesuojattu psykoterapiakoulutus joko perheille tai yksilöille tarkoitetussa psykoterapiassa. Pääsääntöisesti Kompissa pariterapiaa hoitomuotona antavilla on vähintään erityistason paripsykoterapiakoulutus ja/tai perhepsykoterapeuteilla Kelan vaatima 1-2 vuoden täydennyskoulutus paripsykoterapiassa, mikä mahdollistaa Kela-kuntoutuskorvauksen hakemisen hoidosta. Kuntoutusparipsykoterapiaa varten Kela vaatii jommalta kummalta puolisolta psykiatrin B-lausunnon. Kuntoutushoidon alkamisesta sovitaan yhdessä parin kanssa arviohaastattelujen jälkeen.

Kunkin työntekijän pätevyydet, heidän terapiasuuntauksensa ja heidän Kela-korvattavat palvelunsa ovat nähtävissä heidän esittelysivuiltaan.

  • kaikki
  • Espoo
  • Helsinki
  • Järvenpää
  • Kuopio
  • Pääkaupunkiseutu
  • Tampere
  • Turku

Eeva-Liisa Salmi

Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Johanna Rauma

Psykoterapeutti

Tiina-Leena Palomäki

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi, Psykoterapeutti

Helena Vuoriheimo

Pariterapeutti, Psykoterapeutti

Nona Avéllan

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Leena Laihosalo

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Sami Seppänen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Vuokko Malinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykologi

Päivi Korkeala

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Anna-Maija Pakkanen

Psykoterapeutti

Salla Tikkanen

Perheterapeutti, Työnohjaaja

Suvi Landtman

Psykoterapeutti

Heini Schaper

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Minna Nyrhinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Kaarina Savolainen

Pariterapeutti, Psykologi, Työnohjaaja

Laila Ekström

Perheterapeutti, Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Maria Eriksson

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Milja Utukka-Jokinen

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Karolina Bechinsky

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Agneta Ahlfors

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Eila-Kaarina Immonen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Riitta Tuomisto

Pariterapeutti, Perheterapeutti

Carita Gullans

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Irmeli Hagman

Pariterapeutti, Psykoterapeutti

Marja Kontinen

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeuttikoulutettava

Kirsi Hiilamo

Pariterapeutti, Psykoterapeutti, Seksuaaliterapeutti

Eija Mattila

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Sanna Grönroos

Psykologi, Psykoterapeutti

Irina Järvenpää

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Psykoterapeutti

Diana Cavonius-Rintahaka

Pariterapeutti, Perheterapeutti, Työnohjaaja

Marja Rask

Psykoterapeutti, Työnohjaaja

Piia Jaukka

Psykologi, Psykoterapeutti

Muita palveluita