Lasten- tai nuorisopsykiatrin arviokäynti

Lasten- tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palveluihin kuuluu lapsen tai nuoren kokonaistilanteen ja psykososiaalisen hoidontarpeen arviointi, psykiatrinen diagnosointi, lääkitystarpeen arviointi ja lääkityksen seuranta. Psykiatri voi myös tarvittaessa kirjoittaa lähetteen psykologin tutkimuksiin, lausunnon Kelan tukeman kuntoutuksen, kuten esimerkiksi psykoterapian hakemiseksi tai tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. 

Arviointijakso pitää sisällään ensitapaamisen jälkeen tavallisesti 1–3 käyntiä. Psykiatri tapaa lasta tai nuorta henkilökohtaisesti ja yhdessä huoltajan kanssa. Tutkimusjaksolla kokonaistilannetta arvioidaan myös erilaisten kyselylomakkeiden avulla. Tapaamisten päätteeksi laaditaan yhteenveto käynneistä ja tehdään tarvittava hoitosuositus. 

Mikäli lapsella tai nuorella on vakuutus, niin vakuutus yleensä korvaa myös psykiatrikäynnit.  

Muita palveluita