Anna-Maija Pakkanen

Anna-Maijalla on työkokemusta mm. kriisien, työuupumuksen, traumojen ja haastavien perhe- ja parisuhdetilanteiden parissa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys integratiivisilla menetelmillä. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Lapset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Anna-Maija on ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VTM sosiaalipsykologiasta, sh, Kela/Valvira), jolle voit varata ajan aikuisten ja nuorten yli 16-vuotiaiden Kelan psykoterapiaan tai lyhytpsykoterapiaan (10-20 kertaa), tai tukikäynnille, valmennukseen ja parisuhderistiriitojen selvittelyyn (mm. huoltoriidat). Anna-Maija työskentelee integratiivisellä työotteella hyödyntäen ratkaisukeskeisyyden lisäksi kognitiivisia, traumaterapiamenetelmiä (EMDR 1, See far- ja kehoterapeuttiset menetelmät), mindfulness-harjoitteita, dynaamista ja jungilaista näkökulmaa sekä taideterapeuttisia menetelmiä (kirjoittaminen, taide-/ääniterapia) asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Anna-Maija on työskennellyt elämänkriisien, työuupumuksen, traumojen, mielenterveyskuntoutujien ja työelämän valmennuksen parissa sekä haastavien perhe- ja parisuhdetilanteiden kanssa perheneuvoloissa ja lastensuojelussa. Hän toimii käräjäoikeuden huoltoriitasovittelijana. Anna-Maijalla on pitkä kokemus päihderiippuvuuden kanssa työskentelystä perheiden ja yksilöiden kanssa ja hän on perehtynyt monikulttuurisuuteen ja kulttuureihin sopeutumisen ongelmiin. Anna-Maijalla on myös pitkä kokemus erilaisten kuntoutusryhmien ohjaamisesta.