Anneli Pirinen

Toimipiste:

Joensuu: Torikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys psykoterapiaan

Anneli on peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja suorittanut kognitiivisen käyttäytymisterapeutin koulutuksen valmistuen psykoterapeutiksi 2018. Hän on kouluttautumassa lisäksi psykofyysiseen psykoterapiaan. Anneli on työskennellyt pitkäkestoisesti psykiatriassa lähinnä nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa työpaikkojen vaihdellessa sairaalaosastoilta, päivystys ja akuuttityöhön sekä poliklinikan vastaanottotyöhön. Hänellä on monipuolisesti kokemusta mm. elämänkriisien hoidosta, ahdistuneisuushäiriöiden, pakko-oireiden, sosiaalisten tilanteiden pelon, paniikkihäiriön ja mielialahäiriöiden hoidosta ja kuntoutumisesta.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perustana on näkemys, että ongelmat syntyvät ihmisen tavasta ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Psykoterapiassa ovat tarkeastelun kohteena näiden väliset yhteydet kehoa unohtamatta. Keskeisenä on asiakkaan ja terapeutin välinen tasavertainen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa terapialla on selkeät tavoitteet. Terapian lähtökohtana on valmius ja halu muutoksen mahdollisuuteen. Tervetuloa!

Huom! Ei uusia Kela-asiakkaita toistaiseksi.