Annika Hafrén

Kokemusta erityisesti ihmissuhdevaikeuksiin, opiskelu- ja työuupumukseen, ahdistukseen ja sosiaaliseen jännittämiseen liittyvistä teemoista. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykologi , Työterveyspsykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Annika (PsM, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, FM) on aikuisten kanssa työskentelevä kliininen psykologi ja psykoterapeutti. Voit varata ajan Annikalle, jos kärsit esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista, uupumuksesta, masennuksesta tai ahdistuksesta. Erityisasiantuntemusta opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskeluun liittyvistä esteistä. Annikan työskentelyote on aktiivisesti keskusteleva ja yhdessä asiakkaan kanssa pohtiva.

Annika (PsM, kognitiv-analytisk psykoterapeut, FM) arbetar som klinisk psykolog och psykoterapeut med vuxna. Du kan boka tid till Annika om du lider av till exempel svårigheter i mänskliga relationer, utmattning, depression eller ångest. Specialkompetens i frågor om studenthälsovård och hinder i studielivet. Annikas arbetssätt på mottagningen är aktivt diskuterande och reflekterande tillsammans med klienten.