Asko Itkonen

Askolla on vahva osaaminen ahdistuksen, kehon ja mielen ylivireys- ja alivireystilojen, uupumus- ja kuormitustuntemusten sekä univaikeuksien hoidosta. Työnohjaus, työterveyspsykologia.
Toimipiste:

Jyväskylä: Yliopistonkatu

Ammattinimike:
Psykologi , Työnohjaaja , Työterveyspsykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
EMDR-terapiaTrauma- tai kriisiterapiaRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Asko on pitkän linjan kokenut psykologi, työterveyspsykologi, EMDR –terapeutti (sertif.) ja työnohjaaja (STOry sertif).

Hänen työskentelytapansa on kohtaava, intuitiivinen ja innostava. Avoimen vuorovaikutuksen mukaisen keskustelun lisäksi hän soveltaa EMDR- ja kehotraumaterapiaa, ratkaisu- ja työhyvinvointikeskeisiä sekä yhteisölähtöisiä näkökulmia ja ajatuksia niin yksilöiden, esimiesten tai ryhmien ja työyhteisöjen kanssa työskennellessään.

Askolla on vahva osaaminen ahdistuksen, kehon ja mielen ylivireys- ja alivireystilojen, uupumus- ja kuormitustuntemusten sekä univaikeuksien hoidosta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus akuuttien ja pitkittyneiden kriisien ja elämänmuutosten käsittelystä (työelämän muutosten ja parisuhteen haasteet). Myös peliriippuvuuden hoidosta hänellä on kokemusta.

Asko tekee neuvonta ja ohjauskäyntejä, EMDR –terapiaa, lyhytterapiaa ja muutaman kerran kriisikonsultaatioita sekä työnohjausprosesseja. Työterveyspsykologin konsultaatiot vakuutusyhtiön ja/tai työterveyslääkärin lähetteellä.