Beatrice Heinström

Pitkä kokemus aikuisten elämänkriisien tukemisesta, masennuksen, ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriön ja työuupumuksen hoidosta. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen eri elämän vaiheissa. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Olen työterveyshoitaja, psykoterapeutti ja AMK Sairaanhoitaja (psykiatria). Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus aikuisten ja nuorten kanssa työskentelystä. Voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan sekä tuki- tai kriisikäynneille.

Terapeuttina olen aktiivinen, kuunteleva ja kannustava. Pidän tärkeänä, että asiakas tulee kuulluksi ja arvostetuksi terapian aikana. Työskentelen yhdessä asiakkaan kanssa esteitä raivaten, rinnalla kulkien ja tulevaisuuteen suuntautuen. Pidän tärkeänä oppia menneestä ja nähdä mahdollisuuksia, jotta toivottu tulos saavutetaan. Työotteeni on joustava, keskusteleva, käytännönläheinen ja toivoa ylläpitävä. Käytän keskustelun lisäksi mindfulness ja kehosuuntautuneita harjoituksia.

Min utbildning är företagshälsovårdare, psykoterapeut (lösningsorienterad), YH sjukskötare (psykiatri). Har trettio års erfarenhet av att jobba med vuxna och unga. Du kan reservera en tid för kort- eller långtidspsykoterapi, samt stöd och krissamtal.

Är intresserad av den psykiska hälsan, välbefinnande och stödjandet av den hjälpbehövande i olika livssituationer och kriser. Har lång erfarenhet av vården med patienter som lider av depression, ångest, panikstörningar, utbrändhet och andra problem relaterade till arbetslivet. Som terapeut är jag aktiv, lyssnande och stödjande , viktigt är att klienten blir hörd och uppskattad i terapin. Hjälper klienten att se möjligheterna istället för hindren och fokuserar på framtiden. Viktigt är att förstå vad man lärt sig av sitt förflutna, för att kunna uppnå den önskade förändringen och målet. Mitt sätt att arbeta är lösningscentrerat, resursförstärkande, flexibelt, hoppingivande och diskuterande med fokus på det praktiska. I terapin används också mindfulness och kroppsorienterade övningar