Elina Kiehelä

Elinalla on kokemusta pitkittyneen kivun, unettomuuden ja tunne-elämän ongelmien hoidosta, vakavaan sairauteen sopeutumisen tukemisesta sekä stressinsäätelykeinoista (mm. sovellettu rentoutus).
Toimipiste:

Helsinki: Mannerheimintie

Ammattinimike:
Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Elinalta voit varata ajan neuvonta- ja tukikäynnille sekä kivunhallinnan sparriin. Elinalla on pitkä työkokemus erikoissairaanhoidossa pitkittyneen kivun hoidosta ja myös psykiatriasta. Elinan erityisosaamista on elämän hallintaan ja ongelmakohtien ratkaisemiseen tai sietämiseen annettava tuki- ja neuvonta esim. sopeutumisessa vakavaan sairauteen ja sen tuomiin rajoituksiin. Lisäksi Elinalla on työkokemusta elämäntilannekriiseistä, tunne-elämän ongelmista ja stressinhallinnasta. Elina voi myös auttaa erilaisten taitojen harjoittelussa hallinnan tunteen lisäämiseksi elämän eri osa-alueilla.

Elina on laillistettu psykologi ja kivun psykologian asiantuntija.