Essi Kinnunen

Essi on seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja ja synnytyspelkokätilö. Työote on voimavarakeskeinen sekä tulevaisuussuuntautunut ja pohjautuu tavoitteiden asettamiseen. Myös keholliset menetelmät.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava , Seksuaaliterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Essi on seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja ja synnytyspelkokätilö. Parhaillaan Essi opiskelee ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi. Pohjakoulutukselta Essi on terveydenhoitaja ja kätilö. Essillä on pitkä ja laaja-alainen työkokemus kätilönä synnytysten ja naistentautien parissa työskentelemisestä. Ammatillisia erityisosaamisalueita ovat mm. raskausaika, synnytys, synnytyspelkotyö sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden erilaiset haasteet.

Essille voit varata ajan koulutusterapiaan, seksuaaliterapiaan tai tuki- ja kriisikäynnille missä tahansa mieltä kuormittavissa asioissa. Koulutusterapiaan voi hakeutua monista eri syistä kuten esimerkiksi; ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset, erilaiset pelot, oman elämäntilanteen pohtiminen, ahdistus, masennus tai työssä jaksamiseen liittyvät asiat. Koulutuspsykoterapia on laadukasta hoitoa sekä tiivisti koulutusorganisaation taholta seurattua ja työnohjattua kokeneiden psykoterapeuttikouluttajien toimesta.

Seksuaaliterapiassa keskiössä ovat seksuaalisuuden kysymykset ja haasteet yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa. Kriisi ja tukikäynnille voit tulla keskustelemaan esimerkiksi tulevasta synnytyksestä, synnytyspelosta, vanhemmuudesta, keskenmenon käsittelyyn sekä jälkikeskusteluun aiemmista synnytyskokemuksista. Tukihenkilö tai kumppani on myös tervetullut tapaamiseen.

Olen ollut aina kiinnostunut ihmisten tarinoista sekä ihmisten selviytymiskyvystä elämän tuomista haasteista. Terapeuttina olen helposti lähestyttävä, empaattinen, läsnäoleva sekä keskusteluun aktiivisesti osallistuva ja asiakasta kunnioittava. Minulle on tärkeää luoda asiakkaan kanssa toimiva ja tasavertainen yhteistyösuhde, jossa haastavia ja vaikeita asioita voimme yhdessä kohdata ja käsitellä luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Työskentelyni on voimavarakeskeinen sekä tulevaisuussuuntautunut ja pohjautuu tavoitteiden asettamiseen. Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Etsimme yhdessä asiakkaan henkilökohtaisia vahvuuksia ja voimavaroja sekä taitoja. Näitä asiakas voi hyödyntää parantaakseen tilannettaan suuntautumalla vaikeuksista kohti toivetulevaisuutta unohtamatta menneisyyden kokemuksia ja tapahtumia sekä niiden mahdollisia vaikutuksia nykyhetkeen. Työskentelytapani on keskusteleva sekä liitän tarvittaessa erilaisia kehollisia menetelmiä. Niitä ovat mm. rentoutumis- ja mielikuvaharjoitukset, hengitysharjoitukset ja mindfulness. Keskustelun ohessa voimme hyödyntää myös luovia menetelmiä kuten kirjoittamista.

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa voidaan toteuttaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisena asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.