Jaana Sellman

Kokemusta aikuisten ahdistuksen, masennuksen, vuorovaikutushaasteiden, työuupumuksen ja elämänkriisien parissa työskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Kokemusta aikuisten ahdistuksen, masennuksen, vuorovaikutushaasteiden, työuupumuksen ja elämänkriisien parissa työskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Työskentelyssä hyödynnetään skeematerapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian ja myötätuntosuuntautuneen terapian menetelmiä. Kela.

Ei uusia Kela-yksilöasiakkaita.