Janne Hänninen

Jannella on osaamista mm. masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmissa sekä eksistentiaalisissa kysymyksissä. Ratkaisukeskeinen viitekehys.
Toimipiste:

Vaasa: Hovioikeudenpuistikko, Vaasa

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Janne on ratkaisukeskeinen psykoterapiaopiskelija sekä teologian maisteri. Teologian maisterin tutkintoon sisältyy laajat sielunhoidon opinnot. Hänellä on usean vuoden kokemus sielunhoitajana ja terapeuttina antaen tukeaan erilaisissa mielenhäiriöissä kuten masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa, ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmissa sekä eksistentiaalisissa kysymyksissä. Janne on terapeuttina läsnäoleva ja aktiivisesti kuunteleva ja pyrkii luomaan luottamuksellisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa.

Janne är en psykoterapistudent med inriktning i lösningsfokuserad psykoterapi och har en magisterexamen inom teologi. Examen omfattar omfattande studier inom själsvård. Han har flera års erfarenhet som själavårdare och terapeut och har erbjudit stöd i en mängd olika psykiska störningar, såsom depression och ångest, relations,- och kommunikationsproblem och existentiella frågor. Janne är som terapeut närvarande och lyssnar aktivt och strävar efter att skapa ett konfidentiellt samarbete med klienten.