Kati Raikamo

Huom. Kati ei tällä hetkellä voi ottaa vastaan uusia asiakkaita. Monen vuoden kokemus kliinisestä psykologiasta ja terapiatyöstä aikuisten, nuorten ja perheiden parista. Kati hyödyntää mm. tietoisuustaitoharjoitteita. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Helsinki: Arkadia

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Katin vastaanotto on täynnä, eikä hän voi ottaa vastaan uusia asiakkaita.

Katille (psykologi PsM, kognitiivinen psykoterapeutti) voi varata ajan aikuisten (yli 16-vuotiaiden) lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan, muutaman tapaamiskerran tuki- tai kriisikäynnille tai psykologin ohjaus- tai neuvontakäynnille. Katilla on monen vuoden kokemus kliinisestä psykologiasta ja terapiatyöstä niin aikuisten kuin nuorten ja heidän perheidensäkin parista.

Työotteessaan Kati hyödyntää ns. uuden polven kognitiivisia menetelmiä, kuten tietoisuustaito- eli mindfulness-harjoitteita, hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä sekä skeematerapian ja myötätuntosuuntautuneen kognitiivisen terapian menetelmiä. Näistä menetelmistä erityisesti hyötyvät masennuksesta, erilaisista ahdistuneisuusoireista, stressistä ja uupuneisuudesta sekä persoonallisuuden problematiikasta kärsivät asiakkaat. Katilla on myös koulutusta ja kokemusta emotionaalisten traumojen ja kriisien hoidosta. Lämmin ja hyväksyvä asiakkaan ja ihmisyyden kohtaaminen ovat Katin ominaisuuksia terapeuttina ja yksi teema istunnoissa uudenlaisen suhteen rakentamisessa itseen ja elämään.

Kati on Kelan palveluntuottaja ja HUS:n ja Helsingin kaupungin ostopalveluterapeutti.