Kirsi Pessi

Pitkä kokemus niin nuorten kuin aikuistenkin parissa. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivis-analyyttinen (KAT)Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)Integratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Kirsille (kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, PsM) voit varata ajan lyhyeen tai pitkään yksilöpsykoterapiaan. Kirsillä on pitkä työkokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta nuorten ja aikuisten parissa. Kirsi on suuntautunut mm. ahdistuneisuushäiriöihin, tunne-elämän säätelyn vaikeuksiin ja syömishäiriöihin.