Laila Ekström

Lailalla on perehtyneisyyttä mm. syömishäiriöissä, masennuksessa, paniikissa, ahdistuksessa ja elämänkriiseissä. Ratkaisukeskeisen ja integratiivisen psykoterapian viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Perheterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia, perheterapia

Lailalle (psykoterapeutti, kouluttaja perheterapeutti, VET, yksilöterapeutti) voit varata ajan sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen yksilö- tai perheterapiaan. Voit varata ajan myös tukikäynneille.

Lailan psykoterapeuttinen suuntaus on integratiivinen (mm. vuorovaikutus, kognitiivinen, ratkaisukeskeinen koulutus, kehopsykoterapia ja traumapsykoterapinen osaaminen, tieteellinen hypnoosi).

Laila on työskennellyt yksityisesti omalla vastaanotollaan psykoterapeuttina vuodesta 2006 ja ennen sitä HUS psykiatriassa eri tehtävissä 16 vuotta.

Laila on perehtynyt erityisesti syömishäiriöihin, kiintymyssuhdetraumoihin, masennukseen, paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöihin sekä elämänkriiseihin.

Laila on toiminut myös paljon kouluttajana ja työnohjaajana. Työnohjauksen ja koulutuksen piiriin kuuluu mm. syömihäiriöiden hoito, kiintymyssuhteet neuropsykiatriset ongelmat.

Laila on työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Hän on pitänyt myös ryhmiä mm. vanhemmuuden tukemisesta sekä psykiatristen että neuropsykiatristen ongelmien kohdalta. Ryhmäpsykoterapien opintoja hän on suorittanut mm. Englannissa.

Laila on ollut myös kehittämässä Kelan lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon kliinisiä menetelmiä sekä työskennellyt THL:llä toimivan perhehankkeen kanssa, jonka kouluttajaksi hän on kouluttautunut ja pitänyt koulutuksia eri sairaanhoitopiireille.