Leena Tuomi

Pitkä kokemus psykiatrina työskentelystä. Leena hoitaa etenkin mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Tampere: Kauppakatu

Ammattinimike:
Psykiatri , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia, psykiatripalvelu

Leena on psykiatrian erikoislääkäri ja ylemmän erityistason psykoterapeutti, jonka viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Hänellä on pitkä työkokemus psykiatrisissa avomielenterveyspalveluissa eri mielenterveystoimistoissa, yksityisvastaanotolla ja viimeisen noin kymmenen vuoden ajalta opiskeluterveydenhuollossa. Hän hoitaa etenkin mielialahäiriöistä ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä. Vastaanotolla hän tekee psykiatrista diagnostista selvittelyä, psykoterapiatarpeen arviota ja jonkin verran myös työkyvyn arviointia.

Vastaanotolla ei määrätä niin sanottuja PKV-lääkkeitä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä). Leena hoitaa vastaanotolla ainoastaan täysikäisiä.

Leena on Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä.