Mari Barck

Pitkä työkokemus terapiatyöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, erityisesti ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa. Integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Psykologi
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Marille (integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi, PsL) voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan.

Psykoterapia pohjautuu integratiiviseen työotteeseen, jossa keskeisenä lähtökohtana on terapeuttinen yhteistyösuhde ja työskentelytapojen valitseminen yksilöllisesti. Terapiassa hyödynnetään mm. tunnekeskeistä työskentelyä ja itsemyötätuntolähestymistapaa.

Marilla on pitkä kokemus terapiatyöstä erikoissairaanhoidossa ja hän on perehtynyt erityisesti ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoitoon. Mari on suuntautunut myös ihmissuhderistiriitojen, elämänmuutosten ja surun sekä muiden elämänkriisien käsittelyyn.