Mari Lindfors

Huom. Marin vastaanotto on täynnä, eikä hän voi tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita. Kokemusta surun ja identiteetin kanssa työskentelystä. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykset ja luovat, myötätuntokeskeiset ja HOT-menetelmät. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Töölö

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Huom. Marin vastaanotto on täynnä, eikä hän voi tällä hetkellä ottaa uusia asiakkaita.

Marille (kuvataideterapeutti TaM, MSc, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) voit varata ajan yksilöterapiaan. Masennus-, ahdistuneisuus- ja pelkohäiriöiden sekä pakko-oireiden hoidon lisäksi Marilla on kokemusta suruun, identiteettiin ja itseen kohdistuvaan vaativuuteen liittyvistä teemoista. KKT-menetelmien ohella Mari hyödyntää usein työssään hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisen (HOT) ja myötätuntokeskeisen terapian (CFT) lähestymistapoja sekä luovia menetelmiä.

***

Mari is an art therapist (MoA, MSc) and a psychotherapist in cognitive behavioral therapy. Mari has experience in treatment of depression, anxiety, phobias, OCD, and themes of bereavement and identity. Mari’s approach to CBT is influenced by ACT (acceptance och commitment therapy), CFT (compassion focused therapy) and creative therapies.

***

Du kan boka tid hos Mari (bildkonstterapeut KoM, MSc, psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi) för individuell psykoterapi. Mari har erfarenhet av vård av depression, ångest, tvångssyndrom och fobier och har också arbetat med teman som sorg och identitetsfrågor. Utöver KBT-metoder utnyttjar Mari ofta kreativa tekniker och innehåll från ACT (acceptance och commitment therapy) och CFT (compassion focused therapy).