Marika Lahtinen

Marikalla on pitkä työkokemus psykoterapeuttina, perusterveydenhuollossa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä. Integratiivisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Marika ei tällä hetkellä voi ottaa uusia asiakkaita.

Marika on integratiivinen psykoterapeutti ja työskentelee käyttäen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja psykodynaamista terapiamallia. Hänellä on pitkä työkokemus psykoterapeuttina, perusterveydenhuollossa sekä terveydenhuollon johtotehtävissä. Marikalle voi varata ajan Kelan tukemaan pitkään terapiaa tai lyhyempikestoiseen terapiaan. Terapian tavoitteena on tukea asiakasta löytämään uusia ajattelumalleja ja käyttäytymistapoja jotka johtavat pysyvään muutokseen.