Marjo Rolig

Marjolla on pitkä kliinisen psykologin kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa. Kognitiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Marjo (PsM, aikuisten kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa 2019-2022) on kliininen psykologi, jolle voit varata ajan psykologin neuvonta-, tuki- tai kriisikäynnille, lyhyeen traumaterapiaan sekä koulutusterapiaan. Marjon vastaanotolle voit hakeutua, jos sinulla on esimerkiksi ahdistus- tai mielialaoireilua, ihmissuhdevaikeuksia, hankala elämäntilanne tai tarvitset tukea esimerkiksi vanhemmuuteen tai nuoruusiän kehitykseen liittyvissä asioissa. Marjolla on pitkä kliinisen psykologin kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt sekä itsetuntoon ja minäkuvaan liittyvät kysymykset. Erityisosaamista Marjolla on traumaattisten kokemusten ja traumaoireiden (PTSD) hoitamisesta.

Marjo hyödyntää työskentelyssään kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Marjon työote on aktiivinen, lempeä ja tutkiva, mutta tarvittaessa myös napakka. Marjolle on tärkeää luoda hyvä, tasavertainen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Marjo tarjoaa niin lyhyt- kuin pitkäkestoista koulutusterapiaa, jonka tavoitteet määritellään yksilöllisesti terapian alkaessa. Marjo ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä.