Marjut Niemelä

Marjut työskentelee terapeuttina integratiivisesti käyttäen sekä ratkaisukeskeisiä että kognitiivisia työmenetelmiä. Kela. Helsinki.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan.

Ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen lisäksi olen kognitiivinen lyhytterapeutti. Minulla on työhistoriaa tehostetusta perhetyöstä lastensuojelussa ja haastavien perhetilanteiden auttamisesta tukijärjestössä. Terapeuttina työskentelen integratiivisesti käyttäen sekä ratkaisukeskeisiä että kognitiivisia työmenetelmiä. Otan vastaan myös KELA-asiakkaita.

Kognitiivisen psykoterapian lähtökohtana on, että järjestelmälliset tietoprosessien vääristymät ovat keskeisiä kaikissa psykopatologisissa tiloissa. Ne näyttäytyvät hallitsevina negatiivisina ja automaattisina ajatuksina ja mielikuvina. Kognitiivinen terapia rakentuu asiakkaan ja terapeutin tasaveroiseen yhteistyöhön, jossa terapeutti tiivistää ja kuvaa ongelmanratkaisun kannalta olennaiset löydökset palautteeksi ja tukee asiakkaan omaehtoista työskentelyä ja harjoittelua. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongelmallisiin tilanteisiin. Ratkaisukeskeisyys taas pyrkii ratkaisuihin, tavoitteiden ja päämäärien löytämiseen. Kaikkiin inhimillisen elämän pulmiin ei kuitenkaan aina voi löytyä ratkaisua, mutta uusien näkökulmien avulla voidaan saada aikaan muutostoiveita ja -tavoitteita, jotka kannustavat eteenpäin. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisesti tähän ajattelutapaan.

Olen työskennellyt paljon perheiden ja pariskuntien haasteiden parissa. Minulla on erityisasiantuntemusta narsismista ilmiönä sekä sen vaikutuksista lähisuhteissa. Terapiatyössä painotan asiakkaan kuuntelua ja muutostoiveiden kartoittamista sekä asiakkaan omien voimavarojen löytämistä.