Marketta Salminen

Työkokemusta ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidosta sekä uupumuksen ja vaikeiden elämäntilanteiden parissa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Marketta on psykologi ja kognitiivinen käyttäytymisterapeutti (YTM), jolle voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Marketalla on työkokemusta aikuisten ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidosta sekä työskentelystä uupumuksen ja vaikeiden elämäntilanteiden parissa. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus kehitysvamma-alalta, jossa hän on toiminut myös kehittäjänä, kouluttajana ja työnohjaajana.

Marketta käyttää psykoterapiamenetelminä esimerkiksi itsehavainnointia, erilaisia altistuksia, ajatusten ja tunteiden kanssa työskentelyä, sosiaalisten taitojen harjoittelua sekä rentoutus- ja tietoisuustaitoharjoituksia.

Marketta työskentelee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden joustavasti ja kannustavasti.

Marketta on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Marketan työskentelykieli on suomi.