Miia Rautiainen

Psykodynaamisen/psykoanalyyttisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Helsinki: Kamppi

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti , Työterveyspsykologi , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykodynaaminenPsykoanalyyttinenInterpersoonallinen psykoterapia (IPT)
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Miialle (johdon- ja esimiesten työnohjaaja, PsyM psykologi/ OHSPsy työterveyspsykologi ja ET psykoanalyyttinen psykoterapeutti, Debriefing -vetäjä) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, työterveyspsykologin (yksilökonsultointi, työyhteisötuki ja työhyvinvoinnin jahtaminen), lyhytkestoiseen (10-20 kertaa) yksilöpsykoterapiaan, etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan tai työnohjaukseen sekä pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Psykoterapian viitekehys on integratiivinen hyödyntäen psykodynaamista, interpersonaalista ja Mindfulness-based painotusta. Miia on suuntautunut mm. uupumis- ja ahdistuneisushäiriöihin, uniongelmiin, itsetunto- ja elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitojen sekä elämänmuutosten ja elämänkriisien käsittelyyn.

Miia on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä.

Miia is also a native English-speaker.

Miia is experienced in counselling, psychological support, Debriefing, Occupational Health interventions as well as short- and longterm psychotherapy. Support is available for individuals, groups and management. Her approach is psychodynamic, systemic, interrpersonal and Mindfulness -based. Miia works with sleep disorders, burnout and depression, anxiety and panic syndromes, self-esteem issues, interpersonal and life crisis as well as life management.

Miia is a Kela certified psychotherapist.