Minna Nyrhinen

Erityisosaamista kriisien kohtaamisessa, somaattiseen sairauteen liittyvästä surutyöstä sekä kaltoinkohdeltujen pari- ja perhepsykoterapia prosesseista.

Minna on erityistason pari- ja perheterapeutti, työterveyshoitaja AMK sekä työnohjaaja- ja prosessikonsultti. Voit  varata ajan muutaman kerran neuvonta- ja ohjauskäynnille tai pitkäkestoisempaan pari- tai perheterapian työskentelyyn.

Minnalla on pitkä työkokemus työterveyden asiantuntijana sekä työskentelystä lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Hän on työskennellyt parien ja perheiden kanssa ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitajana. Ikäihmisten kuntoutusasiat sekä omaishoitajuuteen liittyvät haasteet ovat tulleet tutuiksi, kun Minna työskenteli veteraanikuntoutukseen keskittyneessä laitoksessa sekä Omaishoitokeskuksessa.

Minnalta löytyy erityisosaamista kriisien kohtaamisessa, somaattiseen sairauteen liittyvästä surutyöstä sekä kaltoinkohdeltujen pari- ja perhepsykoterapia prosesseista.

Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan toiveiden, tarpeiden mukaisesti. Hyvinvoinnin tueksi on mahdollisuus integroida avointa dialogia, ratkaisukeskeistä, trauma-, pari- ja perheterapian menetelmiä.

Minna on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä pari- ja perhepsykoterapeuttina sekä vanhempien ohjauskäynnit ovat mahdollisia. Minnan työskentelykieli on suomi.

Minna toimii työnohjaajana (STOry) terveydenhuolto- ja sosiaalialan yksilö- ja ryhmäprosesseissa. Hän on Kaarinan kaupungin työntekijöiden yksilötyönohjauksen palveluntuottajana sopimuskaudella 1.11.2017-31.12.2019 sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksilö- ja ryhmätyönohjauksen palveluntuottaja sopimuskaudella 1.1.2017-31.12.2019.