Mirja Laurila

Mirjalla on kliinistä kokemusta nuorten, nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa. Erikoistumassa nuorisopsykiatriaan ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Psykoterapeuttikoulutettava , Psykiatri
Asiakasryhmät:

Nuoret, Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Mirjalla (LL, FT, aikuisten kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2020-2023), on kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa, mutta myös pitkä kokemus ammattikorkeakoulun opettajana.

Mirja erikoistuu tällä hetkellä nuorisopsykiatriaan ja erikoistumiskoulutus on loppuvaiheessa. Lääkärin vastaanotolle voivat hakeutua nuoret ja nuoret aikuiset. Mirjalla on eniten kokemusta tästä ikäryhmästä (13-25-vuotiaat), jonkin verran myös aikuisten kanssa työskentelystä. Lääkärin vastaanotolla tehdään alkukartoitusta oireilusta, lisäksi tarvittaessa laajemmat haastattelut ja hoitosuunnitelma.

Mirjan psykoterapiakoulutuspotilaiksi soveltuvat yli 16-vuotiaat nuoret ja kaiken ikäiset aikuiset. Koulutuspsykoterapiatyöskentelyssä hyödynnetään kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Terapiatyöskentelyssä pyritään luomaan hyvä, tasavertainen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Mirja tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusterapiaa, jonka tavoitteet määritellään yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa. Mirja ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä.