Nona Avéllan

Monen vuoden kokemus yksilöiden, parien ja perheiden parissa työskentelystä. Tunnekeskeisen pariterapian viitekehys ja integratiivinen työote. Kela.
Toimipiste:

Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Tunnekeskeinen pariterapia
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Nonalle (pari- ja perheterapeutti, VTM) voit varata ajan pari- ja perhepsykoterapiaan sekä vanhempien ohjaus- tai tukikäynnille. Tavallisia syitä hakeutua pariterapiaan ovat kommunikaatio-ongelmat, läheisyyteen ja seksuaalielämään liittyvät ongelmat, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät haasteet sekä erilaiset odotukset parisuhteessa. Nonalla on monen vuoden kokemus yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä mm. perheneuvolassa. Hän toimii myös perheasioiden sovittelijana.

Työhönsä Nona on saanut vaikutteita tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävien opintojen kautta sekä kriisi- ja traumaterapeuttisesta ajattelusta.

Nona on Kelan palveluntuottaja ja Kela-korvausta on mahdollista saada pari- ja perheterapiakäynteihin.