Nona Avellán

Monen vuoden kokemus yksilöiden, parien ja perheiden parissa työskentelystä. Tunnekeskeisen pariterapian viitekehys ja integratiivinen työote. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Pariterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Tunnekeskeinen pariterapia
Kela-pätevyys:

perheterapia, paripsykoterapia

Nonalle (pari- ja perheterapeutti, VTM) voit varata ajan pari- ja perhepsykoterapiaan sekä vanhempien ohjaus- tai tukikäynnille. Tavallisia syitä hakeutua pariterapiaan ovat kommunikaatio-ongelmat, läheisyyteen ja seksuaalielämään liittyvät ongelmat, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät haasteet sekä erilaiset odotukset parisuhteessa. Nonalla on monen vuoden kokemus yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä mm. perheneuvolassa. Hän toimii myös perheasioiden sovittelijana.

Työhönsä Nona on saanut vaikutteita tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävien opintojen kautta sekä kriisi- ja traumaterapeuttisesta ajattelusta.

Nona on Kelan palveluntuottaja ja Kela-korvausta on mahdollista saada pari- ja perheterapiakäynteihin.

* * *

Nona är par- och familjeterapeut och politices magister. Du kan boka en tid till henne om du funderar på din parrelation eller relationerna i din familj och också om du behöver föräldrahandledning eller egna stödsamtal. Vanliga orsaker till att söka sig till parterapi är kommunikationsproblem, utebliven närhet och lust, sexuella svårigheter, utmaningar i gemensamt föräldraskap och barnuppfostran och olika förväntningar i parrelationen. Nona har en mångårig erfarenhet av arbete med par och familjer bl.a. på familjerådgivningen. Hon fungerar också som medlare i familjeärenden.

I sitt arbete tillämpar Nona kunskaper hon fått under grund- och fortsättnings studierna i emotionellt fokuserad parterapi samt från kris- och traumaterapeutiskt tänkande.

Nona är serviceproducent för Fpa och det är möjligt att få Fpa-ersättning för par-och familjeterapi.