Päivi Nieminen

Päivillä on yli 20 vuoden kokemus auttamistyöstä kuunnellen, tukien ja rinnalla kulkien, jossa keskeistä on toimiva vuorovaikutussuhde. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
PsykodynaaminenPsykoanalyyttinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Päivin suuntauksina terapiassa on psykodynaamisen ja -analyyttisen psykoterapian viitekehys, joka soveltuu hyvin työssäjaksamisen tukemiseen, työuupumukseen, olemisen ja elämän pohdintaan, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta oireileville ja ihmissuhdeongelmien työstämiseen. Päivillä on yli 20 vuoden kokemus auttamistyöstä kuunnellen, tukien ja rinnalla kulkien, jossa keskeistä on toimiva vuorovaikutussuhde.