Päivi Väre

Kokemusta mielialahäiriöistä ja päihdetyöstä. Työskentelyssä yhdistyvät aktiivinen työskentelyote ja myötätuntoisuus. Integratiivisen psykoterapian viitekehys.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

Päiville (psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, työterveyshoitaja/terveydenhoitaja YAMK) voit varata ajan tuki-/kriisikäynnille tai koulutusasiakkaaksi psykoterapiaan. Päivi on työskennellyt työterveyden tehtävissä yli 10 vuotta työhyvinvointia ja työkykyä edistäen. Hän tuntee työelämän haasteet ja erityisesti hyvinvointi ja jaksaminen työssä ovat olleet hänen kiinnostuksensa kohteena. Päivi on tehnyt myös päihdetyötä (vieroitus ja kuntoutus) ja suorittanut siihen liittyen päihdetyön ammattitutkinnon. Nykyisin hän työskentelee julkisen sektorin mielialahäiriöpoliklinikalla.

Vahvistaakseen osaamistaan Päivi on suorittanut ratkaisukeskeisen terapian sertifikaatin, PostGraduate Certificate in Solution Focused Therapy (2017), ja lisäkoulutusta hän on hankkinut dialektisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian terapiasuuntauksista. Parhaillaan hän opiskelee integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa.

Päivin työskentelyote on aktiivinen, mutta hän antaa tilaa miettiä ja oivaltaa. Hänen vahvuutensa ovat myötätuntoisuus, työ- ja elämänkokemus ja sen antama avara näkökulma asioihin. Päivi lähestyy ihmiselämää ja  toimivaa arkea kokonaisvaltaisesti.  Päivin asiakkaana sinä määrittelet tavoitteesi ja tukesi tarpeen, ja Päivi pitää keskustelua tietyissä raameissa, jotta punainen lanka säilyy – siinä suhteessa hän on lempeästi jämpti.