Piritta Pitkänen

Piritan erityisosaamisaluetta ovat erityisesti työelämäkysymykset, parisuhde- ja uusperhe- sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset. Integratiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
IntegratiivinenRatkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

pariterapia, perheterapia

Piritalla on pitkä kokemus työelämäkysymysten parissa. Hän myös valmentaa työyhteisöjä ja esimiehiä ja tekee työterveyshuollon lyhytpsykoterapioita. Lisäksi Piritan erityisosaamisalueena ovat parisuhde- ja uusperhe- sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset. Piritta on myös kouluttautunut sekä unettomuuden lääkkeettömään hoitoon että masennuksen lyhytterapeuttiseen hoitoon.