Piritta Pitkänen

Piritan erityisosaamisaluetta ovat parisuhde- ja uusperhe- sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset. Integratiivinen viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Oulu: Pohjola Sairaala - Oulu

Oulu: Hallituskatu

Ammattinimike:
Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Integratiivinen
Kela-pätevyys:

pariterapia, perheterapia

Piritalla on pitkä kokemus niin yksilöiden kuin parien ja perheiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamisalueena parisuhde- ja uusperhe- sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset. Myös työelämäasiat; työssäjaksaminen ja työhyvinvointi ovat hänen osaamisalaansa. Lisäksi Piritta työskentelee ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden tunteiden sekä unettomuuden hoidon parissa.