Salla Tikkanen

Sallan osaamisalueet painottuvat kriisien ja traumojen hoitoon sekä työyhteisöjen henkilöstöryhmien kehittämiseen. Perhepsykoterapeutti ja työnohjaaja. Kela.

Salla on kriisi- ja traumapainotteinen (erityistason) perhepsykoterapeutti ja työnohjaaja. Taustakoulutuksia ovat kasvatustieteen maisteri, opettaja, psykoterapeutti, sisätautien ja kirurgian sairaanhoitaja sekä työnohjaaja.

Sallan osaamisalueet painottuvat kriisien ja traumojen hoitoon sekä työyhteisöjen henkilöstöryhmien kehittämiseen. Salla työskentelee päätoimisesti yliopettajana, ja tarjoaa psykoterapiapalveluja sivutoimisesti.

Vastaanottoaikoja voi varata perheterapiaan, tuki- ja kriisikäynneille sekä työnohjaukseen.