Salla Tikkanen

Salla on kriiseihin ja traumoihin painottunut perheterapeutti. Perheterapian lisäksi Sallalle voi hakeutua pari- ja yksilöterapiaan, sekä kognitiiviseen lyhytterapiaan, minkä opinnot ovat loppusuoralla. Perhepsykoterapeutti. Kela.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti , Perheterapeutti , Työnohjaaja
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenTrauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

perheterapia

Salla on kriisi- ja traumapainotteinen (erityistason) psykoterapeutti, ja KM, opettaja, perheterapeutti, työnohjaaja sekä sisätautien ja kirurgian sairaanhoitaja.

Psykoterapiapalveluja tarjotaan yksilöille, pareille ja perheille. Kelan kuntoutustukea on mahdollista hakea perheterapiaan. Vastaanottoa tarjotaan myös opiskelijatyönä tehtävään kognitiiviseen lyhytterapiaan, johon on mahdollista hakea myöhemmin Kela-korvaavuutta.

Ajanvarauksia voi tehdä yksilö-, pari- ja perheterapiaan sekä tuki- ja kriisikäynneille. Myös kognitiiviseen lyhytterapiaan on saatavilla vastaanottoaikoja, joissa alhaisemman tuntihinnan veloitus on voimassa 1.5.2020 saakka.

Kognitiivisessa terapiassa tunnistetaan ja muokataan haitallisia ajatuksia ja mielikuvia erilaisilla harjoitteilla ja kotitehtävillä. Tavoitteena on muuntaa kielteiset käsitykset itsearvostusta tukeviksi ja vaikuttaa siten myönteisempään käyttäytymiseen ja positiivisempiin tunteisiin (Käypä Hoito 6.7.2016).

Perheterapia (90 min) 160 e, Kela

Pariterapia (90 min) 160 e

Pariterapia (60 min) 120 e

Yksilöpsykoterapia (45 min) 90 e

Kognitiivinen lyhytterapia (45 min) 60 e, OPISKELIJAHINTA

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 80 €