Sanna Nykänen

Sannalla on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeuttikoulutettava
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Sannalle (PsM, kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2017-2020,) voit varata ajan koulutusasiakkaaksi niin lyhyt- kuin pitkäkestoiseenkin terapiaan. Sannalla on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.

Sannalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Sanna tarjoaa mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Työskentelyssään Sanna hyödyntää kognitiivisen psykoterapian työskentelymenetelmiä.