Sanna Nykänen

Sannalla on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta etenkin nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret, Lapset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys

Sannalla (PsM, kognitiivinen psykoterapeutti) on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. Viime vuosina Sanna on työskennellyt etenkin nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.

Sannalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Sanna tarjoaa mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Työskentelyssään Sanna hyödyntää kognitiivisen psykoterapian työskentelymenetelmiä.

Sannalle voit varata ajan lyhytkestoiseen terapiaan tai yksittäisille psykologin tuki- tai kriisikäynneille. 

Sanna ei tällä hetkellä ota vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita.