Sanna Nykänen

Sannalla on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.
Toimipiste:

Kuopio: Käsityökatu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Sannalle (PsM, kognitiivinen psykoterapeutti) voit varata ajan asiakkaaksi niin lyhyt- kuin pitkäkestoiseenkin terapiaan. Sannalla on kokemusta kliinisenä psykologina toimimisesta nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Lisäksi Sannalla on erityisosaamista kaltoinkohteluun liittyviin teemoihin liittyen.

Sannalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuusoireilua, haastava elämäntilanne tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Sanna tarjoaa mielellään myös tukea eri elämäntilanteissa heränneisiin kysymyksiin ja pohdintoihin. Työskentelyssään Sanna hyödyntää kognitiivisen psykoterapian työskentelymenetelmiä.

Sanna on valmistunut psykoterapeutiksi joulukuussa 2020, joten Kela-pätevyys on parhaillaan käsittelyssä.