Soile Jordan

Soile on suuntautunut yksilöiden ja perheiden kriisien ja traumojen hoitoon. Ajanvaraus yksilöpsykoterapiaan, perhetapaamiseen tai vanhempien tukeen/ohjaukseen. Myös keholliset menetelmät. Kela syksy2020.
Toimipiste:

Helsinki: Kaisaniemi

Ammattinimike:
Perheterapeutti , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Trauma- tai kriisiterapia
Kela-pätevyys:

Ei Kela-pätevyyttä

Soile on kriisi- ja traumapsykoterapeutti ja perhepsykoterapeutti ja työskentelee sekä yksilöiden että perheiden kanssa. Hän on suuntautunut yksilön kriisien ja traumojen hoitoon ja on tottunut kohtaamaan erilaisia haastavia perhetilanteita ja vuorovaikutuskuvioita, liittyen mm. perheenjäsenen sairastamiseen, sisarussuhteisiin, nuorten päihteiden käyttöön, ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

Trauma voi olla seurausta yksittäisestä tapahtumasta tai pidempiaikaisesta kaltoinkohtelusta. Keho-orientoituneessa traumapsykoterapiassa huomioidaan ajatusten ja tunteiden lisäksi myös oireiden ilmentyminen somaattisina tuntemuksina, mm. paniikkikohtauksina, levottomuutena, jähmettymisenä tai dissosiaatio-oireina. EMDR-työskentely osana terapiaprosessia on mahdollista.

Soile är en kris- och traumapsykoterapeut samt familjepsykoterapeut som jobbar både med individer och familjer. Hon har lång erfarenhet av att bemöta ungdomar och föräldrar. En traumapsykoterapeut arbetar interaktivt och tar i beaktande klientens behov och önskemål. Förutom bearbetning av känslor och tankemodeller, innehåller Soiles arbetssätt även kropsfokuserade psykoterapeutiska övningar.