Tiia Heiskanen

Tiian työskentelyn lähtökohtana on aito läsnäolo. Pitkä työkokemus erilaisten riippuvuusongelmien ja psyykkisten häiriöiden hoidosta. Kognitiivisen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiset viitekehykset. Kela.
Toimipiste:

Järvenpää: Postikatu

Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiassa.

Tiialle (sosionomi AMK, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) voit varata ajan tuki- ja neuvontakäynnille, psykoterapia-arvioon tai yli 16-vuotiaiden yksilöterapiaan (lyhyt tai pitkä).

Psykoterapiaan voi hakeutua esim. masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai paniikkihäiriön vuoksi, elämän kriisien yllättäessä tai työelämän haasteiden vuoksi. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa käytetään menetelminä esim. itsehavainnointia, altistuksia, tietoisuustaitoharjoitteita ja kotitehtäviä. Psykoterapiassa voidaan pohtia tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen vaikutuksia toisiinsa ja ja näin löytää uusia keinoja selviytyä haasteita aiheuttavissa elämäntilanteissa.

Tiialla on pitkä työkokemus erilaisten riippuvuusongelmien (päihteet, peli) ja erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidosta. Lähtökohtana työskentelyssä on hyväksyntä ja aito läsnäolo.