Tiina Linnove

Tiina on myötäelävä, lämpimään ja vastavuoroiseen kontaktiin tuleva psykologi ja terapeutti. Liki 30 vuoden kokemus työstä perusterveydenhuollossa yksilövastaanotolla, parien ja perheiden kanssa.
Toimipiste:

Jyväskylä: Yliopistonkatu

Ammattinimike:
Psykologi , Pariterapeutti , Perheterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan

Terapeuttisessa työssä minulle tärkeää on hahmottaa asiakkaan tarina ja pysähtyä sen äärelle. Voimavaroja ja psyykkistä hyvinvointia lisääviä ratkaisuja etsitään yhdessä pohtien, asiakkaan tavoitteisiin sitoutuen. Toimivassa ja kohtaavassa vuorovaikutuksessa avautuu mahdollisuus muutokselle ja löytyy toivon näkökulma.

Työkokemustani kuvaa sanat monimuotoisuus ja laaja-alaisuus. Voit hakeutua vastaanotolle, jos tunnet mielialavaihtelua, koet ahdistusta tai pitkittynyttä kuormitusta. Pelot, ihmissuhdeongelmat kotona tai työssä, huoli itsestä tai läheisistä ovat tavanomaisia syitä hakea tukea ja apua.

Yksilövastaanotolla tarkastelen myös mennyttä nykytilanteen taustoittajana. Lapsuus – ja kasvuvuosien kokemusten työstäminen vahvistaa itseymmärrystä, joka antaa valmiutta elää tasapainoista elämää nyt ja tulevaisuudessa. Terapeuttisen työn painotus on mielekkään nykytilanteen mahdollistamisessa.

Yksilöiden kanssa työskentelen lyhytterapeuttisesti, kriisi-, ohjaus-, ja tukikäynneillä. Olen perehtynyt myös ADHD/ADD problematiikkaan; mitä se tarkoittaa arjessa itselle tai perheenjäsenille. Kun arki on kiemuraista ja voimat ehtyy, psykologin ammattitaidosta on apua.

Pariterapia voi olla paikallaan, jos:
– olette ”lähteä vai jäädä” –tilanteessa
– pohditte, miten katkaista jatkuva väärinymmärtämisen kierre
– yhteys puuttuu väliltänne, kommunikaatio ei toimi, läheisyyttä ja intiimiyttä ei ole riittävästi
– yhteisessä elämässä on tapahtunut kriisejä tai muutoksia: terveysongelmia, uskottomuutta, raskaita asioita vanhemmuudessa jne

Olipa pariterapiaan hakeutumisen syy mikä tahansa, niin parhaimmillaan työskentelyssä voi toteutua ajatus:

”Voi kuunnella niin, että toiselle tulee halu puhua ja puhua niin, että toiselle tulee halu kuulla.”