Titta Huotari

Kokemusta masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidosta. Ratkaisukeskeisen ja perheterapian viitekehykset. Tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot. Kela.
Toimipiste:

Hämeenlinna: Linnankatu, Hämeenlinna

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinenTunnekeskeinen pariterapia
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan

Kokemusta masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidosta. Ratkaisukeskeisen ja perheterapian viitekehykset. Tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot. Kela. Ei uusia Kela-yksilöasiakkaita.