Tuija Kannisto-Karonen

Tuijan työskentelyote on kognitiivis-integratiivinen ja terapiassa hyödynnetään mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian ja skeematerapian käytäntöjä.
Toimipiste:

Turku: Eerikinkatu

Ammattinimike:
Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset

Terapiasuuntaus:
KognitiivinenIntegratiivinen
Kela-pätevyys:

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan.

Tuija on koulutukseltaan kognitiivinen psykoterapeutti. Hän on myös kasvatustieteen tohtori, kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen terapeutti, psykologian ja kasvatustieteen opettaja ja opinto-ohjaaja. Tuija on yksityisenä ammatinharjoittajana työskennellyt kognitiivisena ja ratkaisukeskeisenä terapeuttina. Hänellä on pitkä työkokemus ohjaus- ja neuvontatyöstä sekä aikuiskoulutuksesta.

Tuijalle voit varata ajan lyhytpsykoterapiaan tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Hänen vuorovaikutustapansa on empaattinen, keskusteleva ja kannustava. Psykoterapiassa hänelle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. Työskentelyn lähtökohtana on tukea asiakasta kulkemaan kohti yhdessä asetettuja terapiantavoitteita. Työskentelyote on kognitiivis-integratiivinen. Terapiassa hyödynnetään mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian ja skeematerapian käytäntöjä.

Hänelle voit varata ajan laittamalla sähköpostia osoitteeseen tuija.kannisto-karonen@mehilainen.fi tai alla olevalla yhteydenottolomakkeella.