Virpi Lahtiharju

Virpin psykoterapian lähtökohtana on voimaa antava, terapeuttinen yhteistyösuhde. Kokemusta mm. eroprosessien ja lastensuojelutilanteiden käsittelystä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehys. Kela.
Toimipiste:

Espoo: Niittykumpu

Ammattinimike:
Psykologi , Psykoterapeutti
Asiakasryhmät:

Aikuiset, Nuoret

Terapiasuuntaus:
Ratkaisu- tai voimavarakeskeinen
Kela-pätevyys:

yksilöterapia

Virpille (ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti, PsM, MBSR/mindfulness-perustaso) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen terapiaan, erovalmennukseen sekä työnohjaukseen.

Virpi on suuntautunut masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallinta-asioihin, ihmissuhderistiriitoihin sekä surun ja muiden elämänkriisien, myös vanhempien eroprosessien ja lastensuojelutilanteiden käsittelyyn. Psykoterapian lähtökohtana on voimaa antava, terapeuttinen yhteistyösuhde, asiakkaan kunnioittava ja aito kohtaaminen. Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Lasten huoltoasioiden parissa eläville eronneille vanhemmille on tarjolla erovalmennusta, joka sisältää yhdeksän tapaamista (90 min/tapaaminen). Vanhemmat käyvät ensin kolme kertaa vuorotellen yksin ja sen jälkeen kolme kertaa yhdessä. Tavoitteena on löytää lapsen edunmukaisia ja molempia vanhempia tyydyttäviä ratkaisuja lasten huoltoasioiden käytäntöihin perehtymällä eroprosessiin, sen herättämiin tunteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin.